ДОДЖО

Нашето доджо, където практкуваме, в „Дружба 1“.