Речник

  •  Списък с някои от по-често използваните термини по време на заниманията по Карате До.

 

Аге уке – горен повдигащ блок, също може да се използва и за атака

Аге-емпи учи/Тате емпи учи – повдигащ удар с лакът на горно ниво

Аши барай – помитаща техника с крак, подсечка

Аши – крак, ходило

Будо – Пътят на войната

Будока – човек, вървящ по този Път

Бункай – анализ и приложение на техниките от ката

Буши – воин

Бушидо – Пътят на воина, кодекс на честта

Гашуку – специален тренировъчен лагер

Гедан барай/Гедан барай уке – долна помитаща техника с ръка блок или атака

Гедан – долната част на тялото от пояса надолу

Гери – удар с крак

Го но сен – блокиране на атаката и отвръщане с контра-атака (вж. Сен но сен)

Гохон кумитекумите в пет стъпки една след друга

Дачи – позиция, стойка

Джуи ипон кумите – полу-договорено кумите в една стъпка

Джуи кумите – свободно кумите

Джодан – горно ниво на тялото – глават и врата

Джуджи уке – двоен X-образен блок

До – Път

Доджо – място, където се практикуват бойни изкуства

Домо аригато – благодаря

Ембусен – линията на движение в една ката

Емпи/Енпи/Хиджи – лакът

Емпи учи – удар с лакът

Заншин – запазване на баланс и стабилност, състояние на готовност в позицията и съзнанието след завършване на атаката

Зенкуцу дачи – предна позиция

Ипон кумитекумите в една стъпка

Ипон нуките – удар с един пръст, показалеца

Йои – готов

Йори аши – стъпка напред с предния крак

Йоко гери – страничен удар с крак

Каге цуки – удар с ръка, във формата на кука

Камае – стойка

Каратека – човек, практикуващ Карате До

Кеаге – камшичен

Кенцуй/Тетцуй учи – удар с ръка, наподобяващ удар с чук

Ки-ай – мощен вик, имащ за цел да освободи и хармонизира енергията в тялото

Киба дачи – ездачна позиция

Киме – концентрация на силата

Кокуцу дачи – задно изнесена позиция

Коса дачи – позиция с кръстосани крака

Коши – възглавничките на пръстите на ходилото

Мае – напред, преден

Мае гери – преден удар с крак

Макивара – уред за тренировка, представляващ гъвкава дъска за удряне

Мавате – команда давана за обръщане

Маваши – кръгов

Миги – дясно

Мокусо – медитация

Мороте уке – блок с двете ръце

Морото цуки – двоен удар напред

Мосуби дачи – позция със събрани пети и отворени на 45 градуса пръсти

Мушин – без мислене

Нагаши уке – избягващ блок

Неко-аши дачи – котешка позиция

Нуките – ръка-копие

Осае уке – вид блок

Отоши – нанадолен, падащ

Рей – поклон, уважение

Санбон кумитекумите в три стъпки

Сейкен – първите две кокалчета от юмрука (на показалеца и средния пръст)

Сеидза – позиция за сядане върху двата крака

Сен но сен – засрещане на противника пред той да е „разгънал“ атаката си

Соту уде уке – блок отвън навътре с предмишницата

Сокутей – вътрешната част на ходилото

Сокуто – резеца на ходилото

Тамеши вари – тест за сила

Те – ръка

Тейшо – длан

Тоби гери – удар с крак с отскок

Учи уде уке – блок отвътре навън с предмишницата

Уде – предмишница

Уке – блок

Ура цуки – ъперкът

Уширо – назад

Уаза – техника

Фумикоми гери – стъпкващ удар с крак

Фудо дачи/Сочин дачи – позиция сходна с зенкуцу дачи, но с разчично положение на задния крак

Хачиджи дачи – позиция с отворени на 45 градуса ходила

Хай – да

Хайшу – обратната част на ръката, при китката

Хайшу учи – удар с обратната част на ръката, като ръката и пръстите са прави

Хейсоку – горната част на ходилото

Хейсоку дачи – позиция, при която двата крака са плътно един до друг

Хаджиме – старт, начало. Команда давана за начало на дадена техника, упражнения, ката или кумите

Хангецу дачу – позиция половин луна

Хара/Танден – долната част на корема, 2-3 пръстта под пъпа. Жизненият център в човешкото тяло

Хидари – ляво

Хидза – коляно

Хидза гери – удра с коляното

Хомбу доджо – главно доджо, централа

Чоку цуки – прав удар с ръка

Чудан – средната част на тялото от врата до пояса

Шин – сърце

Шуто – ръка меч