Карате До допринася за постигането на невъзмутимост на духа, така че без потрепване да се посреща всичко, което носи животът…

Карате До допринася за постигането на невъзмутимост на духа, така че без потрепване да се посреща всичко, което носи животът…

Остави мнение