Полезни линкове, свързани с карате:

  • Karate.Start.bg – каталог с избрани карате линкове
  • IJKA Bulgaria – Българска федерация по Карате До
  • Shotokai – енциклопедия за изкуството Карате До
  • IJKA – International Japan Karate Association
  • JKA – Japan Karate Association
  • ISKF – International Shotokan Karate Fedaration