Анко Итосу

Анко Итосу

(1830 – 1915)

Майстор Итосу е роден в гр. Шури, Окинава. На 16 годишна възраст той започва да тренира карате с майстор Сокон Матсумура.
Той бил изключително силен и спокоен човек. Неговите постижения често показвали високото му техническо ниво. Гичин Фунакоши свидетелства, в книгата си „Карате до Нюмон”, за неговата физическа сила, невероятната му възможност да издържа на атаки и изключителния захват.
Майстор Фунакоши разказва, че нито майстор Итосу, нито майстор Азато някога са се хвалили за техните героични постижения в карате. Те биха казали, че „тези глупости” са дело на тяхната младост.
Това, което е абсолютно ясно е фактът, че Итосу е бил майстор, който е имал безброй и много важни ученици, много от които са създали различни стилове в карате, въпреки че той никога не е имал намерение за това.
Един от най-известните му ученици бил Гичин Фунакоши, който винаги си спомнял за майстор Итосу като чудесен пример за това какъв трябва да бъде добрия учител и се опитвал да предаде наученото от него.