ІІІ ДАН

ІІІ ДАНОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

 1. Гедан барай, Хейсоку Дачи, Кизами цуки Джодан, Гяку цуки Чудан, Джун цуки. /4 Хидари и Миги/. Долен блок, Краката събрани – Пронизващ удар назад на нивото на лицето, Удар със задна ръка към стомаха, Мушкащ удар. /Втората и третата техника са в серия/ и тогава същото се повтаря със стъпка напред – това е 1 завършена комбинация./3 удара изпълнени 4 пъти ляво и дясно. Назад и смяна / напред и смяна. Провери използването на бедрата, отворен и фронтален /Ханми и Шомен/, също камшичното движение на таза.
 2. Ой цуки /Шомен/, Санбон цуки /Шомен, Джодан/Чудан/Чудан/. Сменете в другия гард на връщане.
 3. Гедан барай, Зенкуцу дачи, Тате емпи учи Джодан, Маваши емпи учи, Киба дачи Йоко емпи учи, Кьо дачи, Уширо емпи учи, Зенкуцу дачи Гяку Мае емпи учи, Фудо дачи, Отоши емпи учи /3/. 3 пъти във двете посоки.
 4. Гяку цуки /Унсу/ Ваза. – Хидари, Уширо, Хидари, Уширо. Удар с разноименна ръка в 4-те посоки /от „Унсу“/. Използвай двойно движение на бедрата – противоположната ръка тръгва първа.
 5. Гедан барай, Аге уке /ханми Зенкуцу дачи/, Сочин уке/Аге уке, Гедан уке-цуки, Фудо дачи/Учи уде уке в Хангецу дачи, Санчин дачи /Ниджу Шихо/, Неко аши дачи, Тора Гучи Камае /2/ Мавате. Горен блок в полулицева предна стойка, Едновременен горен и долен блок във вкоренена позиция, Вътрешен блок в стойка ”полумесец”, Двоен удар с длани в стойка “пясъчен часовник”, Тигрова уста в котешка стойка. 2 пъти във двете посоки.
 6. Мае гери, Йоко гери кекоми /Шомен/, Уширо гери кекоми /3/. Преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник напред, Заден мушкащ ритник. /изходно положение/ /3 пъти ляв и десен крак/.
 7. Киба дачи, Йоко гери кеаге, Йоко гери кекоми / Маваши гери /3/. Ездачна позиция, Страничен камшичен ритник, същия крак, Страничен мушкащ ритник / Кръгов ритник, приземяване в Ездачна позиция. 3 пъти във двете посоки.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ /КУМИТЕ УАЗА/

 1. 1. Джиу Ипон Кумите: Недоговорено полу-свободно кумите в една стъпка. Атаката е единична, без да се договаря техниката и нивото предварително. /Да се използва лява и дясна страна за атака и защита/.
  Изберете от: Джодан / Чудан цуки, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери.
 2. Джиу Кумите: Свободен бой срещу минимум 5 противника. Няма максимум за броя на противниците.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

 1. Сентей Ката /свободен избор/: Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу, Текки Нидан, Текки Сандан, Канку Шо, Бассай Шо, Джооко Иссей, Джооко Нисей, Джооко Сансей.
 2. Шитей Ката /задължителни/: Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу,Текки Шодан, Текки Нидан, Текки Сандан, Канку Шо, Бассай Шо, Джооко Иссей, Джооко Нисей, Хейан 1-5, Джун Ро 1-5.

Изпитващият може да избере повече от 1 Ката.