ІІ ДАН

ІІ ДАНОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

 1. Гедан барай, Ой цуки Чудан, Хейсоку Дачи, Хантай Ой цуки, Кизами цуки Джодан, Хейсоку Дачи, Хантай Кизами цуки Джодан /3/. Долен блок, 2 пъти Ой цуки напред и 2 пъти Кизами цуки назад. Провери техниката на стъпване /унсоку/ и ротацията на таза.
 2. Зенкуцу дачи, Тате емпи учи Джодан, Мото дачи, Уширо Маваши Емпи учи, Зенкуцу дачи маваши емпи учи, Киба дачи Йоко емпи учи /2/ – Мавате. Използвай една и съща ръка.Провери всички стойки, дистанцията и формата на техниките.
 3. Аге уке Джодан /ханми/, Сочин уке/ Аге уке, Гедан уке-цуки, Фудо дачи/ Учи уде уке Хангецу дачи. Провери използването на бедрата, всички стойки. Обърни внимание на Сочин дачи, която се среща единствено в Шотокан.
 4. Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери, Зенкуцу дачи, Гяку цуки. Всички техники са на едно ниво: Чудан или Джодан.
 5. Гедан барай, Мае гери, Йоко гери, Уширо гери, Маваши гери /3/. Преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник, Заден мушкащ ритник, Кръгов ритник. /3 пъти ляв и десен крак/. Провери баланса, камшичност и разгъване. Завършек на техниките и използването на таза и коляното.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ /КУМИТЕ УАЗА/

 1. Джиу Ипон Кумите: Недоговорено полу-свободно кумите в една стъпка. Атаката е единична, без да се договаря техниката и нивото предварително. /Да се използва лява и дясна страна – 3 атаки/.
  Изберете от: Джодан / Чудан цуки, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери. Да се атакува и защитава и в двата гарда.
 2. Джиу Кумите: Свободен бой срещу 2 до 5 противника.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

 1. Сентей Ката /свободен избор/: Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу, Текки Нидан, Джооко Нисей.
 2. Шитей Ката /задължителни/: Басай Дай, Джион, Емпи, Канку-Дай, Хангецу, Текки Шодан, Текки Нидан, Джооко Иссей, Хейан 1-5, Джун Ро 1-5.

Изпитващият може да избере повече от 1 Ката.