9 КЮ

9 КЮОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

  1. Шизентай. Чоку цуки чудан /10/ – /Естествена позиция. Прав юмручен удар на нивото на стомаха. 10 пъти. /Проверява се основата, фокуса на очите /Гансен/ и Заншин – спокойствие, увереност, готовност…
  2. Хидари Зенкуцу дачи – гедан барай. Ой цуки чудан /3/ – Мавате. Лява предна позиция с долен блок. Юмручен удар с крачка напред. 3 пъти. Обръщане. Проверява се целта и движението на краката – Унсоку.
  3. Аге уке – джодан. /3/ – Мавате. Горен блок – 3 пъти. Обръщане. /Проверява се поглед – гансен и движението на краката – унсоку./
  4. Чудан Соту уде уке. /3/ – Мавате. Вътрешен блок с предмишницата на нивото на стомаха. 3 пъти. Обръщане.
  5. Мае гери – Джодан /3/ – Мавате. Преден камшичен ритник с крачка напред на нивото на главата. 3 пъти. Обръщане. Провери Заншин.
  6. Мае гери чудан./3/ – Мавате. Преден ритник на височината на корема.3 пъти. Обръщане.

СПАРИНГ  ТЕХНИКИ /КУМИТЕ ВАЗА/

  1. Танрен кумите.
  2. Кихон ипон кумите – договорен бой в 1 крачка: Атаки с прав юмручен удар с крачка на нивото на лицето и корема.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

  1. Тайкьоку Шодан.