6 КЮ

6 КЮОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки: Джодан, чудан, чудан/10/ – Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. 10 пъти. Основа. Поглед, Заншин.
 2. Хидари гедан барай, Санбон цуки: Джодан, чудан, чудан /5/ – Ляв долен блок, Троен прав удар с крачка напред. 5 пъти. Ой цуки джодан, Гяку цуки чудан, Джун цуки чудан.
 3. Аге уке джодан, Гяку цуки чудан /Уширо/ /5/ – С крачка назад Горен повдигащ блок, Прав удар със задната ръка на нивото на корема. 5 пъти.
 4. Сото уде уке /Зенкуцу дачи/, Йоко емпи учи /Киба дачи/ /5/ – Външен блок с предмишницата на нивото на корема /предна стойка/, Страничен удар с лакът в ездачна позиция. 5 пъти.
 5. Чудан Учи уде уке, Кизами цуки джодан, Гяку цуки чудан /Уширо/ /5/ – Стъпвайки назад Вътрешен блок с предмищницата на нивото на корема, със същата ръка Кизами цуки на височината на главата и Прав удар със задната ръка на нивото на корема. 5 пъти. Да се провери Ханми, позицията на рамото и т.н.
 6. Кокуцу дачи – Шуто уке, Зенкуцу дачи. Гяку нуките учи /5/ – Задна стойка – саблен блок, предна стойка – удар с пръстите на задната ръка /ръка копие/. 5 пъти. Да се провери използването на задния крак при пренасянето на тежестта.
 7. Гедан барай, Гяку цуки чудан /Уширо/ /5/ – Крачка назад Долен блок, Прав удар със задната ръка на нивото на корема. 5 пъти.
 8. Мае гери, Рен цуки Джодан, Чудан /5/ – Мавате. Преден камшичен ритник, Двоен юмручен удар /Ой цуки джодан, Гяку цуки чудан/ на нивото на главата и корема. 5 пъти. Обръщане. Провери таза /бедрата/ и ръцете по време на ритане – ръцете да се сменят правилно. Да се поддържа през цялото време самообладание, равновесие и готовност за действие след техниката. Заншин.
 9. Йоко гери Кеаге, Йоко гери Кекоми, Маваши гери Чудан /3/ – Мавате Мо ичи до. Страничен камшичен /повдигащ/ ритник, Страничен мушкащ ритник, Кръгов ритник /всичките на нивото на корема/. По 3 пъти на едната и на другата страна.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ /КУМИТЕ УАЗА/

 1. Санбон кумите:Джодан, Чудан, Мае гери /Хидари / Миги/.
 2. Договорено кумите в 3 стъпки: Прави юмручни удари с крачка на нивото на лицето и стомаха; Преден камшичен ритник към корема.
 3. Три атаки Джодан и Чудан /Ляво и дясно/

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

 1. Хейан Нидан и Хейан Сандан.