5 КЮ

5 КЮОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки: Джодан, чудан, чудан /10/ – Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. 10 пъти. Основа. Поглед, Заншин.
 2. Санбон цуки – Джодан, Чудан, Чудан /3/ – Крачка напред с Троен юмручен удар /главата, стомаха, стомаха/. 3 пъти.
 3. Аге уке, Мае гери, Гяку цуки /Уширо/ /3/ – Крачка назад с Горен повдигащ блок, Преден камшичен ритник, удар със задната ръка. 3 пъти.
 4. Сото уде уке Чудан, Шуто учи, Гяку цуки /5/ – Външен блок с предмишницата на нивото на стомаха, Вътрешен саблен удар със същата ръка, Прав удар със задната ръка към стомаха. 5 пъти.
 5. Учи уде уке, Гяку цуки, Нихон нуките учи джодан /5/ – Уширо. Назад Вътрешен блок с предмишницата на височината на стомаха, Удар със задната ръка към стомаха, Удар с 2 пръста на нивото на очите. 5 пъти. Обръщане.
 6. Кокуцу дачи, Шуто уке, Кизами Мае гери, Нуките чудан /3/ – Уширо – Мо ичи до. /3/ Задна стойка – саблен блок, Преден камшичен ритник с предния крак, удар с пръстите на задната ръка /ръка копие/. 3 пъти. Същото с крачка назад. 3 пъти. Провери таза /бедрата/ и тайминга.
 7. Мае гери, Мае рен гери /Чудан, Джодан/ /3/ – Мавате. Мо ичи до, Шикаши Джодан, Чудан кери ваза. Преден камшичен ритник /заден крак/, двоен преден ритник /на нивото на стомаха и лицето/ 3 пъти. Обръщане. Същото, но сменяме нивата /лицето и стомаха/
 8. Йоко гери кеаге, Йоко гери кекоми, Маваши гери Чудан /3/ – Мавате Мо ичи до. Страничен камшичен /повдигащ/ ритник, Страничен мушкащ ритник, Кръгов ритник /всичките на нивото на корема/. По 3 пъти на едната и на другата страна.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ /КУМИТЕ УАЗА/

 1. Якусоку Кумите: Кихон Ипон Кумите /Хидари и Миги/
 2. Договорено основно кумите в една крачка /ляво и дясно/.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

 1. Хейан Сандан, Хейан Йондан, Джун Ро Шодан.