4 КЮ

4 КЮОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки /Джодан, чудан, чудан/ Уширо Зенкуцу дачи, Гяку цуки Чудан, Кизами нихон Нуките Джодан /3/. Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. Стъпка назад в предна стойка, Удар със задната ръка на височината на корема, Удар с два пръста на нивото на очите с предната ръка. 3 пъти. Основа. Използване на импулса на задния крак, Поглед, Заншин.
 2. Гедан барай, Санбон цуки, Мае гери, Гяку цуки /3/. Мавате. Крачка напред с Троен юмручен удар, на място Мае гери /заден крак/, Удар със задната ръка. 3 пъти. Обръщане.
 3. Сото уде уке /Зенкуцу дачи/, Йоко емпи учи /Киба дачи/, Уракен учи, Гяку цуки /Зенкуцу дачи/. /3/

  Външен блок с предмишницата на нивото на корема /предна стойка/, Страничен удар с лакът в ездачна позиция, Удар с гърба на юмрука, Удар със задната ръка в предна стойка. 3 пъти. Провери използването на задния крак и таза /бедрата/.

 4. Гедан барай, Учи уде уке, Маваши гери, Гяку цуки /3/.Назад Долен блок, Вътрешен блок с предмишницата, Кръгов ритник, Прав удар със задната ръка към стомаха./3 пъти/.
 5. Шуто уке, Йоко гери кекоми, Гяку цуки чудан /3/ Мавате. Задна стойка – саблен блок /ръката остава/, Страничен мушкащ ритник с предния крак, Прав удар със задната ръка. 3 пъти. Обръщане. Провери таза /бедрата-Бутане/ и ритника.
 6. Хидари Гедан барай, Мае гери Чудан /Джодан, Джодан /Чудан цуки /3/ – Мавате. Ляв долен блок, Преден камшичен ритник, /на нивото на стомаха и лицето/, Юмручен удар на нивото на лицето и стомаха /3 пъти/ – Обръщане.
 7. Киба дачи, Йоко гери кеаге и Йоко гери кекоми /3/. Ездачна стойка, Страничен камшичен /повдигащ/ ритник и Страничен мушкащ ритник /3 пъти/.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ /КУМИТЕ УАЗА/

 1. Якусоку Кумите: Кихон Ипон Кумите /Джодан, Чудан, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери /Хидари и миги/
 2. Договорено кумите в една стъпка /ляво и дясно/. /Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник и Страничен мушкащ ритник, кръгов ритник/.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

 1. Хейан Йондан , Хейан Годан, Джун Ро Нидан.