3 КЮ

3 КЮОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

 1. Киба дачи, Санбон чоку цуки /Джодан, чудан, чудан/
  Зори аши, Емпи учи /Хидари и Миги/ /5/.
  Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит, Страничен удар с лакът /Ляво и Дясно/ 5 пъти.
  Основа. Използване на импулса на задния крак, Поглед, Заншин.
 2. Джиу Дачи, Кизами цуки Джодан, Рен цуки /5/. Мавате.
  Свободна позиция, Пронизващ удар, Двоен удар с крачка. 5 пъти. Обръщане.
 3. Сото уде уке /Зенкуцу дачи/, Гяку чудан Маваши емпи учи, Джодан Тате емпи учи, Йоко емпи учи /Киба дачи/, /5/ Мавате.
  Външен блок с предмишницата на нивото на корема /предна стойка/, Кръгов удар с лакът/задна ръка/, Вертикален удар с лакът, Страничен удар с лакът в ездачна позиция. 5 пъти. Обръщане.
 4. Учи уде уке, Гяку Учи уде уке, Кизами цуки Джодан. /5/ Вътрешен блок с предмишницата, Обратен Вътрешен блок с предмишницата, Пронизващ удар /5 пъти/. Провери: Да не дърпа предния крак. Ако предният крак дърпа – временна /преходна/ степен! Учениците трябва да използват задния крак при Обратния Вътрешен блок с предмишницата.
 5. Кокуцу дачи, Шуто уке, Зенкуцу дачи Гедан барай, Гяку цуки чудан /5/ Мавате. Задна стойка – саблен блок, Предна стойка Долен блок, Прав удар със задната ръка. 5 пъти. Обръщане. Провери: Да не се движи предния крак, правилно използване на бедрата и тайминг.
 6. Хидари Гедан барай, Мае гери Джодан, Йоко гери кекоми Чудан, Гяку цуки Чудан /3/ Ляв долен блок, Преден камшичен ритник, /на нивото на лицето/, Страничен мушкащ ритник на нивото на корема, Задна ръка -Юмручен удар на нивото на стомаха /3 пъти/.
 7. Йоко гери кеаге, Маваши гери чудан, Киба дачи /3/. Мавате. Страничен камшичен /повдигащ/ ритник, Кръгов ритник и стъпване в Ездачна стойка /3 пъти/ Обръщане.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ /КУМИТЕ УАЗА/

 1. Якусоку Джиу Кумите: Джиу Ипон Кумите /Джодан, Чудан, Мае гери/ /Хидари и миги/
 2. Договорено полусвободно кумите в една стъпка /ляво и дясно/. /Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник/.
 3. Окури Джиу Ипон Кумите.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

 1. Хейан Годан, Теки Шодан, Джун Ро Сандан.