1 КЮ

1 КЮОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/

 1. Ши-хо Гяку цуки Чудан /2 х 8 цуки/
  4 посоки Удар със задната ръка /2 х 8 цуки/
  Провери: Бедрата да задвижват тялото, а не да следват краката.
 2. Джиу Дачи, Кизами цуки Джодан, Уракен учи Джодан, Тецуи учи, Гяку цуки Чудан /3/.
  Свободна позиция, Пронизващ удар /бедрата се връщат встрани/, Удар с гърба на юмрука с крачка/ бедрата се връщат камшично напред/, Чуков удар с юмрук /бедрата се връщат встрани/, Обратен удар. /последните 3 техники в един ритъм/
 3. Аге уке, Кизами Мае гери, Гяку цуки, Мае гери, Кизами цуки /3/ – Мавате.
  Отстъпване с Горен блок, Преден камшичен ритник с предния крак, Обратен удар, Преден ритник, Пронизващ удар. 3 пъти. Обръщане.
 4. Гедан барай, Сото уде уке, Чудан Маваши емпи учи, Джодан Тате емпи учи, Йоко емпи учи /Киба дачи/, Отоши емпи учи /Фудо дачи/
 5. Кокуцу дачи Шуто уке, Кизами Мае гери, Мае гери, Гяку цуки чудан; Задна стойка – саблен блок, Преден камшичен ритник с предния крак, Преден камшичен ритник, противоположен удар. Провери тайминга и бедрата.
 6. Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери /3/
  Преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник, Кръгов ритник. /3 пъти/
 7. Йоко гери кеаге, Уширо гери /Киба дачи/
  Страничен камшичен /повдигащ/ ритник, Заден мушкащ ритник със завъртане. /приземяване в ездачна стойка/.
  Бедрата и тялото сочат назад при задния ритник и се обръщат при приземяването. Да се различават ясно Страничния от Задния ритник.

СПАРИНГ ТЕХНИКИ /КУМИТЕ УАЗА/

 1. Хйотеки Кумите Ваза: Джодан / Чудан цуки, Сундоме Но Киме Ваза /5 Хидари и Миги/
 2. Лош контрол, Фокус или завършване на техниката – Неуспешен изпит.
 3. Джиу Ипон Кумите: Джодан / Чудан, Мае гери, Йоко гери кекоми, Маваши гери, Уширо гери /Хидари и миги/
 4. Договорено полу-свободно кумите в една стъпка /ляво и дясно/. /Прав удар към лицето, стомаха, преден камшичен ритник, Страничен мушкащ ритник и Кръгов ритник, заден ритник/.

ФОРМАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ /КАТА/

 1. Басай Дай, Джион, Джун Ро Годан.