ИЗПИТНА ПРОГРАМА

IJKA Bulgaria

9 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Шизентай. Чоку цуки чудан /10/ – /Естествена позиция. Прав юмручен удар на нивото на стомаха. 10 пъти. /Проверява се основата, фокуса на очите /Гансен/ и Заншин – спокойствие, увереност, готовност… Хидари Зенкуцу дачи – гедан барай. Ой цуки чудан /3/ – Мавате. Лява предна позиция с долен блок. Юмручен удар с … Още

8 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Шизентай, Чоку цуки чудан /10/ – Естествена стойка, Прав юмручен удар на височината на слънчевия сплит. 10 пъти. Основа. Поглед, Заншин. Хидари гедан барай, Ой цуки чудан /5/ – Мавате. Ляв долен блок, Прав удар с крачка напред на нивото на стомаха. 5 пъти. Обръщане. Да се провери целта и движението … Още

7 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Киба дачи, Чоку цуки Чудан /10/ – Ездачна позиция, Прав удар с юмрук на нивото на стомаха. 10 пъти. Хидари Гедан барай, Санбон цуки /Джодан, Чудан, Чудан/ /3/ – Ляв долен блок, Троен юмручен удар /главата, стомаха, стомаха/. 3 пъти. Аге уке джодан /3/ – Горен повдигащ блок с отстъпване /крачка … Още

6 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Киба дачи, Санбон чоку цуки: Джодан, чудан, чудан/10/ – Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. 10 пъти. Основа. Поглед, Заншин. Хидари гедан барай, Санбон цуки: Джодан, чудан, чудан /5/ – Ляв долен блок, Троен прав удар с крачка напред. 5 пъти. Ой цуки … Още

5 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Киба дачи, Санбон чоку цуки: Джодан, чудан, чудан /10/ – Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. 10 пъти. Основа. Поглед, Заншин. Санбон цуки – Джодан, Чудан, Чудан /3/ – Крачка напред с Троен юмручен удар /главата, стомаха, стомаха/. 3 пъти. Аге уке, Мае … Още

4 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Киба дачи, Санбон чоку цуки /Джодан, чудан, чудан/ Уширо Зенкуцу дачи, Гяку цуки Чудан, Кизами нихон Нуките Джодан /3/. Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит. Стъпка назад в предна стойка, Удар със задната ръка на височината на корема, Удар с два пръста на … Още

3 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Киба дачи, Санбон чоку цуки /Джодан, чудан, чудан/ Зори аши, Емпи учи /Хидари и Миги/ /5/. Ездачна стойка, Троен прав юмручен удар на височината на главата, слънчевия сплит, слънчевия сплит, Страничен удар с лакът /Ляво и Дясно/ 5 пъти. Основа. Използване на импулса на задния крак, Поглед, Заншин. Джиу Дачи, Кизами … Още

2 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Киба дачи, Санбон цуки, Зори аши, Чоку цуки, Зори аши, Чоку цуки /Хидари и Миги/ /5/. Ездачна стойка, Троен юмручен удар, Плъзгаща стъпка, прав удар, Плъзгаща стъпка, прав удар /назад/, /Ляво и Дясно/ 5 пъти. Да се провери Гансен. Джиу Дачи, Гяку цуки Чудан, Кизами цуки Джодан, Ой цуки Чудан, Аге … Още

1 КЮ

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Ши-хо Гяку цуки Чудан /2 х 8 цуки/ 4 посоки Удар със задната ръка /2 х 8 цуки/ Провери: Бедрата да задвижват тялото, а не да следват краката. Джиу Дачи, Кизами цуки Джодан, Уракен учи Джодан, Тецуи учи, Гяку цуки Чудан /3/. Свободна позиция, Пронизващ удар /бедрата се връщат встрани/, Удар … Още

І ДАН

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Ши-хо Гяку цуки Чудан – 4 посочен Удар със задната ръка. Хейсоку Дачи, Гяку цуки Чудан /Зенкуцу Дачи/, Котай, Гяку цуки Чудан, Хейсоку Дачи, Хидари ни Сузукете, Хейсоку Дачи, Миги ни Сузукете, Хейсоку Дачи, Уширо ни Сузукете, Шомен Хейсоку Дачи, Хантай Уширо ни Сузукете, Шомен Хейсоку Дачи. Гяку цуки напред, настрани … Още

ІІ ДАН

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Гедан барай, Ой цуки Чудан, Хейсоку Дачи, Хантай Ой цуки, Кизами цуки Джодан, Хейсоку Дачи, Хантай Кизами цуки Джодан /3/. Долен блок, 2 пъти Ой цуки напред и 2 пъти Кизами цуки назад. Провери техниката на стъпване /унсоку/ и ротацията на таза. Зенкуцу дачи, Тате емпи учи Джодан, Мото дачи, Уширо … Още

ІІІ ДАН

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ /КИХОН ВАЗА/ Гедан барай, Хейсоку Дачи, Кизами цуки Джодан, Гяку цуки Чудан, Джун цуки. /4 Хидари и Миги/. Долен блок, Краката събрани – Пронизващ удар назад на нивото на лицето, Удар със задна ръка към стомаха, Мушкащ удар. /Втората и третата техника са в серия/ и тогава същото се повтаря със стъпка напред … Още