Бързаш ли, заобиколи

Бързаш ли, заобиколи

2003 г.
152 стр.
Мека корица
9 лв.


Братислав Иванов – съставител „Опитът е най-добрият учител“ казва една от пословиците в тази книга, а всъщност във всяка една от тях е синтезиран концентрираният многовековен опит на десетки поколения японци, техните наблюдения за света, за обкръжаващата природа и за човешките взаимоотношения „Срещата е начало на раздялата“. Всяка една е като късче самородно злато, промивано и шлифовано от потока на времето, тя е не толкова поучение, колкото споделяне на жизнен опит „Любовта може много, но парите могат всичко“. Освен чисто познавателният аспект – да ни запознаят със суровия и нелек живот на японците, с тяхната душевност и национален характер, със системата им от житейски „Здравето е по-ценно от богатството“ и нравствени ценности „Честността е най-добрата политика“ – пословиците и поговорките в книгата представят и твърде своеобразният начин на мислене и многообразното възприемане и чувстване на света, присъщо на жителите на множеството японски острови и островчета. Немалко японски пословици по смисъла си са много близки до българските „Много чиновници – несвършена работа“, но много от тях изразяват съвсем различна народна философия (срв. „Залудо работи, залудо не стой“ с японската „Който работи залудо, печели единствено умора“). Сродява ги обаче недоверието им към абстрактните, откъснати от житейския опит и неприложими в практиката знания, хуморът и ироничното отношение към света „Който няма недостатъци, има седем, а който има – четирийсет и осем“.