Ката

Ката са определени поредици от техники, практикувани в различни посоки. Някои от техниките се изпълняват бързо, а други бавно, но всички те са носочени срещу въображаем пртивник.Всички кати са напълно завършени и основно започват и завършват на едно също място.Катите са едно безценно наследство на старите майстори към нас, което ни разкрава стратегията на бойното изкуство.

Без ката, карате би било лишено от „характер“ и същност, защото, въпреки че катите са точно определени, начинът, по който се изпълнява една ката зависи най-вече от усещането, силата и интерпретацията на изпълняващия. Да се изпълнява ката, без индивидуалното изразяване на каратеката, е като да гледаш сив и скучен монолог на някой актьор. Това е истинското себеизразяване, чрез движенията, което дава ката. Ката е като стихотворение от техники – едно и също е за всички, но зависи как ще го пресъздадеш.

Ката, всъщност, е сърцето на Карате и без нея, Карате щеше да бъде просто един спорт.

Истинският смисъл на ката може да бъде „уловен“, само чрез сериозни и постоянни тренировки. Но също така помага, ако се наблюдава изпълнение на ката от майстор. Няма нищо по красиво от това да почувставаш и пресъзададеш истинският дух на ката.

 

Ученически кати

Това са първите пет кати, които се учат и практикуват от начинаещите


 

Хейан шодан

Хейан нидан

Хейан сандан

 

Хейан йондан

Хейан годан

 

 

ВИСШИ КАТИ