20-те ръководни принципа на Карате-до

от майстор Гичин Фунакоши

 • Коментарите към двадесетте принципа на майстор Фунакоши са написани от Генва Накасоне. Майстор Фунакоши е прочел и одобрил тяхното съдържание.
 • Коментарите са извадки от книгата „Двайсетте ръководни принципа на карате” изд. „Изток-Запад”, 2006. За пълния текст моля прочетете книгата.
 1. Не забравяй, че карате до започва и завършва с рей
 2. В карате няма първи удар
 3. Kaрате е на страната на справедливостта
 4. Първо познай себе си, след това – другите
 5. По-важно е как мислиш, а не колко си техничен
 6. Умът трябва да бъде освободен
 7. Бедите идат от небрежност
 8. Карате продължава и извън доджото
 9. Карате се учи цял живот
 10. Прилагай Пътя на карате към всички неща. В това се крие неговата красота.
 11. Карате е като врящата вода – без нагряване тя отново става хладка
 12. Не мисли, че трябва да победиш. По-скоро мисли, че не трябва да загубиш.
 13. Пригаждай се съобразно противника
 14. Изходът на една битка зависи от боравеното с пустотата и пълнотата (слабостта и силата)
 15. Мисли за ръцете и краката на противника като за мечове
 16. Когато излезеш от дома си, милиони врагове те очакват
 17. Камае (стойка на готовност) е за начинаещите;след това се заема шизентай (естествена позиция)
 18. Изпълнявай ката точно; реалната битка е друго нещо
 19. Не забравяй използването или неприлагането на сила, разтеглянето или свиването на тялото, бързото или бавното изпълнение на техниката
 20. Бъди постоянно бдителен, усърден и изобретателен при следването на Пътя

1. Не забравяй, че карате до започва и завършва с рей

Всички бойни изкуства започват и завършват с рей. Ако не се практикуват с чувство на почит и уважение, те са просто форми на насилие. По тази причина бойните изкуства трябва да отстояват рей от началото до края.

2. В карате няма първи удар

„Мечът никога на трябва да бъде ваден безразсъдно” е най-важният принцип на поведение във всекидневният живот на самурая. За почтения и уважаван човек е било важно да изтърпи до самия предел на възможностите си преди да предприеме действие. Само след достигане до точката, в която ситуацията не може да бъде търпяна повече, мечът е вил ваден от ножницата. Това е основно положение в японското бушидо.
В карате ръцете и краката могат да бъдат също толкова смъртоносни, колкото острието на меча. Затова принципът „в карате няма първи удар” е продължение на основния самурайски принцип, че трябва да се избягва необмисленото използване на оръжие. Той подчертава абсолютната необходимост от търпение и въздържаност.

3. Kaрате е на страната на справедливостта

Карате е бойни изкуство, в което ръцете и краката са като мечове, и то не трябва да бъде използвано несправедливо или неподобаващо. Практикуващите карате трябва да са на страната на справедливостта във всички случаи и само в ситуации, в които нямат друг избор, тяхната сила трябва да намери израз чрез използване на ръцете и краката им като оръжия.

4. Първо познай себе си, след това – другите

Практикуващите карате трябва да бъдат напълно наясно със своите силни и слаби страни и никога да не биват заслепявани или ослепяване от самомнение или самонадеяност. Тогава те ще бъдат в състояние да оценят спокойно и внимателно силите и слабостите на своите противници и да набележат идеална стратегия.

5. По-важно е как мислиш, а не колко си техничен

Тази история може да бъде използвана за илюстрация на принципа „начинът на мислене стои над техниката.” Сред учениците на прочутият майстор на меча от XVІв. Цукахара Бокуден бил мъж с извънредни технически умения. Докато си вървял по улицата, този ученик минал покрай плашлив кон, който внезапно хвърлил къч към него, но той пъргаво извъртял тялото си, за да избегне къча, и така се отървал без нараняване. Минувачите, които станали свидетели на случката, казали: „Той наистина заслужава да бъде наричан един от най-добрите ученици на Бокуден. Бокуден сигурно ще му предаде тайните си, ако няма някой друг.”
Но когато Бокуден чул за инцидента, той бил разочарован и казал: „Погрешно съм го преценил.” След това го изгонил от школата.
Хората не могли да разберат Бокуден и решили, че нищо не могат да сторят, освен да вият как самият Бокуден ще реагира в подобна ситуация.
За да направят този опит, те вързали един извънредно злонравен кон за каруца на пътя, по който знаели, минава Бокуден. Тайно наблюдавайки го отдалеч, те с изненада видели, че Бокуден избягнал коня като преминал по отсрещната страна на пътя.

6. Умът трябва да бъде освободен

Когато тренираме в ранните години е най-добре да се придържаме към принципа, който гласи, че в началото умът трябва да се държи изкъсо и да го ограничиш в тесни граници. Но по-късно, когато напреднем е важно да дадем на ума свобода, оставяйки го да върви свободно, където си ще без да бъде привързан или ограничен от нещата, защото ако човек върже ума си, като котка на каишка, той ще изгуби свободата си на движение и това ще му попречи да достигне едно ново равнище и да реализира потенциала на своя живот.

7. Бедите идат от небрежност

Небрежната подготовка или възмутителното нехайство е равно на беда и това е ясно, както две и две – четири. За да не „изгорят в пламъци” усилията ни, ние трябва постоянно да проверяваме действията си и да внимаваме какви методи ползваме, като винаги помним, че „бедите идат от небрежност.”

8. Карате продължава и извън доджото

Независимо дали в или извън доджото, практикуващите карате трябва винаги да развиват и тренират както ума, така и тялото си.

9. Карате се учи цял живот

Няма точка, която да бележи завършването на обучението по карате; винаги има по-високо ниво. По тази причина практикуващите трябва да продължават с тренирането цял живот.
Да вървиш по тази  безкраен път, като ставаш по-добър днес, отколкото си бил вчера, а утре по-добър от днес – през целия си живот – е един истински образ на Пътя на карате.

10. Прилагай Пътя на карате към всички неща. В това се крие неговата красота.

Един удар с ръка или крак, нанесен или получен, може да означава живот или смърт. Това схващане е сърцевината на карате до. Ако към всички страни на живота се подхожда с този дух на сериозност, всички предизвикателства и трудности могат да бъдат преодолени.

11. Карате е като врящата вода – без нагряване тя отново става хладка

Каквото и да изучаваме, постоянната концентрация и усърдие са отличителния белег на успеха. Безсмислено е да започвате да учите карате тъй, сякаш сте поспрели край някоя крайпътна сергия, за да се поосвежите по пътя към дома.

12. Не мисли, че трябва да победиш. По-скоро мисли, че не трябва да загубиш

Най-добре е да се възприеме следната нагласа: въз основа на нашата истинска сила и непоколебимо убеждение ние сме твърдо решени да не загубим от които и да било противник;при това с едно меко, благо държание се опитваме максимално да избягваме търкания с другите.
Следвайте пословицата: „Когато е разгневен, той може да накара дори свиреп звяр да се свие от страх, но когато се усмихва, дори малките дечица се втурват към него.” Самураят с фалшива смелост е твърд отвън и мек отвътре; истински смелият човек е мек отвън и твърд отвътре.

13. Пригаждай се съобразно противника

14. Изходът на една битка зависи от боравеното  с  пустотата и пълнотата (слабостта и силата)

Формата на една армия трябва да наподобява вода. Водата избягва високото и се стреми към ниското; войниците трябва да избягват пълнотата(силата) на врага и да атакуват неговите празнини(слабостта). Водата тече в зависимост от релефа на терена; войската постига победа чрез реагиране съобразно врага. br> Затова може да се каже, че няма стандартна военна операция, тъй както няма нормална форма на водата. Постигащият победа чрез умело пригаждане към силните и слабите страни на врага е наричан превъзхождащ всички.
Сундзъ, „Пълнотата и пустотата”
За военното изкуство
Тези два принцип имат дълбоко значение не само в битка и в карате до, но и при сблъсъците и предизвикателствата във всекидневния живот.

15. Мисли за ръцете и краката на противника като за мечове

Тъй като ръцете и краката на непоколебимо практикуващия карате могат да бъдат опасни като меч, този принцип трябва да бъде схващан буквално.
Когато възникне проблем , трябва винаги да оставаме внимателни и уважителни към думите и действията и никога да не гледаме отвисоко на противниците или да подценяваме техния потенциал. По-скоро трябва да се концентрираме върху това да се защитим с пълна осъзнатост и отдаденост.

16. Когато излезеш от дома си, милиони врагове те очакват

Небрежността е голям враг, щом напуснем безопасната територия на дома си. Ако не сме във върхова физическа и психическа форма, ще привлечем провокатори и проблеми. Следователно трябва да възприемем нагласата, че когато прекрачим отвъд входната врата, попадаме посред много потенциални врагове и трябва да останем бдителни.

17. Камае (стойка на готовност) е за начинаещите; след това се заема шизентай (естествена позиция)

Докато сте още в началните фази е важно да се упражнявате, за да овладеете различните форми на камае. Обаче, ако се съсредоточите изключително върху камае, това ще навреди на свободното изпълнение на техниките и затова е въведен настоящият принцип. Трябва да сте в състояние да се движите и да изменяте позицията си свободно. Разглеждайте този пункт заедно с шестия принцип: „Умът трябва да бъде освободен.”
„След това се заема шизентай” има съответствие в едно старо предписание: „В карате няма камае”. Тъй като ние знаем, че в карате наистина има камае, това изглежда в противоречие с първата половина на седемнайсетия принцип, но всъщност конфликт няма. Някои обясняват парадокса така: „В карате няма камае, но в ума има камае.”
Не се разсейвайте с прекалена загриженост дали физическата форма на вашата камае е добра или лоша.
Без значение колко непробиваема изглежда вашата стойка готовност, тя е безполезна, ако умът ви е заспал
Независимо колко уязвима може да изглежда камае на противника, ако неговият ум е подготвен вие трябва да бъдете извънредно предпазлив.

18. Изпълнявай ката точно; реалната битка е друго нещо

Ката е била в центъра на обучението по карате до от древни времена.
Но в реална битка не трябва да бъдете затруднявани или спъвани от ритуалите на ката. Вместо това практикуващия трябва да надмогне ката, за да се движи свободно съобразно силните и слабите страни на противника.

19. Не забравяй използването или неприлагането на сила, разтеглянето или свиването на тялото, бързото или бавното изпълнение на техниката

Използването или неприлагането на сила, разтеглянето или свиването на тялото, изпълняването на техники бързо или бавно, вдишването и издишването и т.н. – всички те са критично важни елементи както в реалния бой, така и в ката и трябва да бъдат напълно разбрани, за да се избегне поражение.

20. Бъди постоянно бдителен, усърден и изобретателен при следването на Пътя

Този принцип обхваща всичките принципи преди него. Независимо дали от духовна, или от техническа гледна точка, практикуващия трябва да бъде постоянно „бдителен, усърден и изобретателен.”